www.gov.lk Sinhala Ganna Tamil Ganna
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்  : முதல் பக்கம் வீசா சேவைகள் வீசா கட்டணங்கள்
வீசா கட்டணங்கள்
கட்டணம்
வகுதி
வீசா கட்டணம்
இலங்கை ரூபா
வரி
இலங்கை ரூபா
· பல்வித பிரவேசம்
· 12 மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்
சாதாரண கட்டணத்தைப் போல் மும்மடங்காகும்
10,000
வதிவிட விசா
· அரசாங்கத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்களுக்கான சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள அவசியமான வெளிநாட்டவர்கள்
10,000
10,000
· இலங்கை முதலீட்டுச் சபையின் கீழ் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள வெளிநாட்டவர்கள்
10,000
10,000
· இலங்கையில் நிதிமூலதனத்தை முதலீடு செய்யவோ தொழில் முயற்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவோ கருதுகின்ற வெளிநாட்டவர்கள்
10,000
10,000
· மதகுருமார்களுக்காக
கட்டணமில்லை
கட்டணமில்லை
· மதப் பணியாளர்களும் மதம்சார் மாணவர்களும்
10,000
10,000
· தொண்டர் ஊழியர்கள்
இலங்கைக்கும் ஏனைய நாட்டுக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட உடன்படிக்கை மூலமாக ஏற்பாடுகள் செய்யப் பட்டிருப்பின் மாத்திரம் கட்டண விலக்களிப்பு கிடைக்கும் / 10,000
10,000
· அரச சார்பற்ற அமைப்புக்களில் சேவையாற்றுபவர்கள்
இலங்கைக்கும் ஏனைய நாட்டுக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட உடன்படிக்கை மூலமாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பின் மாத்திரம் கட்டண விலக்களிப்பு கிடைக்கும் / 10,000
10,000
· வெளிநாட்டு மாணவர்கள்
a) பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
b) அரசாங்கத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள மாணவர்கள்
c) பிற நிறுவனங்களில் உள்ள மாணவர்கள்
உயர்கல்வி அமைச்சு இலவச வீசா பெற்றுக் கொள்ள விதப்புரை செய்யுமாயின் கட்டண விலக்களிப்பு கிடைக்கும்.
5,000
10,000

கிடையாது
5,000
10,000
· 1954 உடன்படிக்கை மூலமாக உள்ளடக்கப்படுகின்ற இந்திய மாணவர்கள்
5,000
5,000
· முன்னாள் இலங்கையர்கள்
5,000
5,000
· இலங்கை வாழ்க்கைத் துணைகள் விலக்களிப்பு
கிடையாது
கிடையாது
· வெளிநாட்டு தேசியத்துவம் கொண்ட இலங்கைச் சிறுவர்கள்
16 வயதுக்கு குறைந்த சிறுவர்களுக்கு கட்டண விலக்களிப்பு கிடைக்கும்
10,000 - 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிறுவர்களுக்காக
10,000 - 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட
இடம்பெயர் வீசா
· சாதாரண வீசா கட்டணங்கள் அமையும். கீழே 'பி' அட்டவணையில் குறிப்பிட்டவாறு அமையும்
சுற்றுலா வீசா
குறிப்பு: வீசா கட்டணம் பரஸ்பர அடிப்படையில் அறவிடப்படும். (தயவுசெய்து கீழே 'பி' அட்டவணையைப் பார்க்கவும்)
· மூன்று மாதங்கள் வரை
சாதாரண கட்டணம்
கிடையாது
· 3 மாதம் முதல் 6 மாதம் வரை
சாதாரண கட்டணம்
10,000
· 6 மாதம் முதல் 9 மாதம் வரை - பிரதி கட்டுப்பாட்டாளரது (வீசா) தற்றுணிபின் படி விசேட தருணங்களின் கீழ் [வீசா]
சாதாரண கட்டணம்
15,000
வதிவிட வீசா
ஒரு வருடத்திற்காக
10,000
10,000


 

Schedule 'B' - Visa Fees
Country
$ [US]
A
· Afghanistan
30.00
· Algeria
29.10
· Angola
45.00
· Argentina
25.00
· Armenia Republic of
35.00
· Australia
30.00
· Austria
27.00
· Azerbaijan
40.00
B
· Bangladesh
25.00
· Belarus
20.00
· Belgium
20.00
· Bahrain
32.00
· Bhutan
20.00
· Bosnia - Herzegovina
32.00
· Botswana
4.00
· Brazil
75.00
· Brunie
8.67
· Bulgaria
37.00
· Burundi
80.00
C
· Cambodia
20.00
· Cameroon
63.00
· Canada
50.00
· Chile
-
· China
19.16
· Colombia
40.00
· Congo
64.00
· Costa Rica
2.00
· Cote D' Ivore
24.00
· Croatia
19.00
· Cuba
15.00
· Cyprus
10.00
· Czech Republic of
-
D
· Denmark
27.00
· Dominican Republic
2.00
E
· Ecuador
20.00
· Egypt
27.00
· Eritrea
30.00
· Estonia Republic of
12.00
· Ethiopia
42.00
F
· Fiji
32.00
· Finland
28.00
· France
26.00
G
· Gabonese Republic of
82.00
· Gambia
32.00
· Georgia
50.00
· Germany
26.80
· Ghana
19.00
· Greece
27.00
· Guinea Republic of
72.00
· Guyana
4.50
H
· Haiti
1.50
· Honduras
16.00
· Hong Kong
19.16
· Hungary
40.00
I
· Iceland
24.00
· India
3.00
· Indonesia
27.80
· Iran
15.00
· Iraq
41.56
· Ireland
16.00
· Israel
18.00
· Italy
35.00
J
· Jamaica
-
· Japan
25.00
· Jordan
14.23
K
· Kenya
50.00
· Korea Democratic Republic of
50.00
· Korea Republic of
30.00
· Kuwait
10.00
L
· Laos
25.00
· Latvia
10.00
· Lebanon
33.00
· Lesotho
8.00
· Libya
35.00
· Lithuania
10.00
· Luxembourg
26.00
M
· Macedonia
55.00
· Madagascar
64.00
· Malaysia
4.00
· Maldives
38.50
· Malta
38.00
· Mexico
36.00
· Moldova
40.00
· Mongolia
25.00
· Morocco
16.00
· Mozambique
4.94
· Myanmar
20.00
N
· Namibia
15.00
· Nepal
30.00
· Netherlands
49.00
· New Zealand
34.50
· Nicaragua
30.00
· Nigeria
4.00
· Norway
32.70
O
· Oman
18.18
P
· Pakistan
0.75
· Palestine
7.00
· Panama
1.50
· Papua New Guinea
17.50
· Peru
12.00
· Philippines
30.00
· Poland
48.00
· Portugal
26.00
Q
· Qatar
102.00
R
· Romania
31.00
· Russian Federation
25.00
S
· Salvador
32.00
· Saudi Arabia
53.33
· Senegal
15.00
· Singapore
-
· Slovak Republic of
19.00
· Slovenia
32.00
· South Africa
43.86
· Spain
40.00
· Sudan
63.00
· Swaziland
12.80
· Sweden
25.00
· Switzerland
27.20
· Syria
8.00
T
· Tajikistan
80.00
· Tanzania
200.00
· Thailand
7.00
· Trinidad & Tobago
14.00
· Tunisia
7.10
· Turkey
21.00
· Turkmenistan
41.00
U
· Uganda
30.00
· Ukraine
45.00
· United Arab Emirates
163.00
· United Kingdom
54.00
· Uruguay
43.40
· USA
100.00
· Uzbekistan
80.00
V
· Venezuela
30.00
· Vietnam
45.00
Y
· Yemen
40.00
· Yugoslavia
18.00
Z
· Zaire
21.00
· Zambia
22.50
· Zimbabwe
40.00
#
· Other Countries
6.00
 

 

பெயர் குறிக்கப்பட்ட நாடுகள் சார்பில் கட்டணமற்ற வீசா திட்டமொன்றை அமுல் செய்தல்
 

 


 

 இரட்டை குடியுரிமை சான்றிதழ் விருது விழா
25 ஜூன், 2019
இருக்கை ஏற்பாடு

 


 

இலங்கை அரசாங்கத்தினால் விநியோகிக்கப்படுகின்ற “குறித்துரைக்கப்பட்ட நாடுகளுக்காக செல்லுபடியாகும்” கடவுச்சீட்டு

வெளிநாட்டு விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

முக்கிய அறிவித்தல் பதிவு செய்யப்பட்ட புகைப்பட நிலைய உரிமையாளர்களுக்கு

இணையத்தளத்தினூடாக புகைப்படங்களை அனுப்பும் போது புகைப்பட நிலைய உரிமையாளர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விடயங்கள் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள்

குறைபாடுகளை உடைய இரட்டைக் குடியுரிமை விண்ணப்பங்களின் பட்டியல்

9001

slab

call1962_t


api_wenu_api

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Change of Contact Number on Photo Studio Registration

Please be informed that the contact number 011 5731028 will be changed to 011 5329313 with effect from 29.12.2016. The current number 011 5731028 will not operate thereafter. For any information and queries on photo studio registration and operation contact us on 011 5329313.


 
ETA charges has been revised

ETA charges has been revised from 28/12/2015 onwards. More information http://www.eta.gov.lk


 
மற்றுமோர் பெரும் சாதனை

குடிவரவு குடியகல்வுத் திணைக்களம் தனது தர முகாமைத்துவ கட்டமைப்புக்காக ISO 9001:2008 / SLS ISO 9001:2008  தர சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளது.

(சான்றிதழ் இல.  QSC 07283)


 
Registration of Photo Studios

Department of Immigration and Emigration has made arrangements to issue the Sri Lankan passport with a photograph of international standards. Applications are called from the studios which have fulfilled basic requirements to undertake the aforesaid task, to be registered under this department.

Click to Register


 
FUTUREGOV AWARDS CELEBRATE GOVERNMENT ICT ACHIEVEMENTS

The sixth annual FutureGov Awards ceremony was held on 19 October 2012, on the final day of FutureGov Summit in Chiang Mai, Thailand. These technology awards are given each year to government, education or healthcare organisations to recognise and celebrate the most successful modernisation programmes in the region.

Read more...
 

Location