www.gov.lk Sinhala Ganna Tamil Ganna
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව වීසා සේවය මාගේ සිහින නිවස
මගේ සිහින නිවහන වීසා වැඩසටහන
ශ්‍රී ලංකාව තුළ පදිංචි වී දිගුකලක් ගත කිරීමට අදහස් කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයන් පිළිගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානමින් සිටී.

සිහින නිවහන වීසා යනු කුමක් ද?
ශ්‍රී ලංකාවේ මගේ නිවහන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වීසාවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මගේ නිවහන වැඩසටහන මා තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
 • නැවත අලුත් කරගත හැකි අවුරුදු දෙකක කාලයක් සඳහා වලංගුවන පදිංචිය සඳහා වීසා ප්‍රදානය කරනු ලැබේ.
 • විදේශීකයනට කාරුණික වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර සුහද හැඟීමෙන් යුතුව ආරක්ෂා සහිතව වාසය කළ හැකිය.
 • වෙනස්වන දේශගුණික පරාසයන්, කාල නියමයන්, උෂ්ණත්වය ආදිය බුක්ති විඳිය හැකිය.
 • ගෝල්ෆ්, ටෙනිස්, ක්‍රීඩාගාරවල කායික අභ්‍යාස, මැරතන් ධාවන, පිහිනුම්, සර්ෆින්, ස්නෝර්කලිං මුහුදු හෝ මිරිදියේ මාළු බෑම, කුරුල්ලන් නැරඹීම සහ ලෝක මට්ටමේ වන රක්ෂිතවල සොබාදහම් සිරි නැරඹීම සඳහා එළිමහනේ ලබා ගත හැකි සුවදායී අවස්ථා රැසක් පවතී.
 • සුඛෝපභෝගී සර්ව සම්පූර්ණ නිවාස හෝ මහල් නිවාස උෂ්ණ කලාපීය වෙරළබඩ තීරුවේ ද දර්ශනීය මධ්‍යම කඳුකරයේ ද ප්‍රධාන නගරවල ද තිබේ.
සිහින නිවහන වීසා යෝජනා ක්‍රමයට ඇතුළු වීමේ සුදුසුකම් මොනවාද ?
 1. වයස අවුරුදු 55ට වැඩි ඕනෑම විදේශීය ජාතිකයකු වීම.
 2. a. අමෙරිකානු ඩොලර් 15000 ක් හෝ ඒ සමාන විදේශීය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමත වාණිජ බැංකුවක ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක තැන්පත් කර තිබිය යුතුය.
  b. අ.ඩො. 1500 ක් හෝ විදේශීය මුදල් වර්ගයකින් ඒ සමාන මුදලක් ප්‍රධාන ඉල්ලුම්කරු සඳහා ද (භාර්යාව / ස්වාමිපුරුෂයා / දරුවන් සමග පැමිණෙනවා නම්) එක් එක් භාර්යාව / ස්වාමිපුරුෂයා / දරුවා * සඳහා අ.ඩො. 75 හෝ විදේශීය මුදල් වර්ගයකින් ඒ සමාන මුදලක් ද මාස්පතා ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමත වාණිජ බැංකුවක ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක හෝ ජංගම ගිණුමක තැන්පත් කළ යුතුය.
*වයස අවු. 18ට අඩු අවිවාහක අය විය යුතුය.

පදිංචි ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රමයේ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි මොනවාද ?
 1. පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප දෙකක් සහ පදිංචිය සඳහා වන වීසා ආකෘති පත්‍රය ඉල්ලුම් පත්‍ර ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වීසා අංශයෙන් ලබා ගත හැකිය. එසේ නැතහොත් www.immigration.gov.lk වෙතින් බා ගත හැකිය.
 2. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ / ගමන් ලියකියවිලිවල (සියලුම පිටුවල) සහතික කළ හැකි පිටපත්
 3. ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටිය හැකි බව සනාථ කිරීමට මුදල් තත්ත්වය පෙන්නුම් කරන අලුත්ම බැංකු ප්‍රකාශවල / වෙනත් අදාළ මූල්‍ය ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත්
 4. ප්‍රධාන ඉල්ලුම්කරන අ.ඩො. 1500 බැගින් ද එක් එක් යැපෙන්නාට අ.ඩො. 750 බැගින් ද මාසිකව ප්‍රේෂණය කළ හැකි අන්දමේ (විශ්‍රාම වැටුප් / වෘද්ධෝපගත දීමනා වැනි) ආදායම් ප්‍රභාවයන්
 5. වාසය කරන රටේ පොලිසියෙන් ලබාගත් මාස 6 ක් පැරණි නොවන හොඳ චරිතවත් බවට සහතිකය.
 6. පදිංචි වීසා ඉල්ලුම් කරන භාර්යාවගේ / ස්වාමිපුරුෂයාගේ විවාහ සහතිකය .
අදාළ වන නියමයන් සහ කොන්දේසි මොනවාද ?
 • ශ්‍රී ලංකාවේ තමන් නැවතී සිටින කාලය අවසන් කිරීමට තීරණය කරන ඕනෑම විටක මේ ක්‍රමය ය‍ටතේ තැන්පත් කර ඇති මුළු ස්ථාවර තැන්පතුවම ආපසු ලබාගත හැකිය. එසේ වුව ද එම මුදල් ආපසු ගැනීමට ආගමන හා විගමන පාලක ජෙනරාල් මගින් විනිමය පාලකගේ පූර්වානුමතිය ලබා ගත යුතුය. ස්ථාවර තැන්පතුවෙන් ලබාගත් පොලිය ආපසු ගෙන ඉල්ලුම්කරුගේ සුබසෙත සඳහා වැය කළ හැකිය.
 • ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ වන වලංගු වෛද්‍ය රක්ෂණ ඔප්පුවක් තමන් සන්තකව තිබිය යුතුය.
 • වාසය කරන රටේ පොලිසියෙන් ලබාගත් සුචරිතවත් බවට සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියෙන් එබඳු සහතිකයක් පදිංචි වීසා අලුත් කරන අවස්ථාවේදී ලබාගත යුතුය.
 • කිසිඳු ආකාරයක සාපරාධී ක්‍රියාවලට සම්බන්ධව නොවී සිටිය යුතුය.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ කිසිඳු ආකාරයක දේශපාලන කටයුතුවලට නියැලි නො සිටිය යුතු අතර දේශීය ජනතාවට සංවේදීයයි සැලකිය හැකි කිසිඳු කාර්යයක ද රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන අන්දමේ කටයුතු වල ද නොයෙදිය යුතුය.
 • ශ්‍රි ලංකාවේ නැවතී සිටින කාලය තුළ ගෙවීම් සහිත හෝ රහිත කිසිඳු රැකියාවක නියුක්ත නොවිය යුතුය.
 • පදිංචි ආගන්තුක අපේක්ෂකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ බදු නීති රීතිවලට යටත් වන අතර අදාළ මුදල් ගෙවිය යුතුය.
 • සිය ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුම් මෙන්ම ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් පිළිබඳ අර්ධවාර්ෂික බැංකු ප්‍රකාශ, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ (වීසා) පාලක වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි සෑම ඉල්ලුම්කරුවකුගෙන්ම අපෙක්ෂා කරනු ලැබේ.
 • වීසා තත්ත්වය ගැනත් පෞද්ගලික තොරතුරු ගැනත් මේ වෙනසක් සිදු වුවහොත් එම වෙනස්වීම් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ (වීසා) පාලක වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
ඉල්ලුම්පත්‍ර පිරිසැකසුම් කෙරෙන්නේ කෙසේ ද?
ඉල්ලුම් පත්‍ර භාරගෙන පිරිසැකසුම් කෙරෙන්නේ කොළඹ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදි පමණි පමණි.
 • ඉල්ලුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කොට සති දෙකක් තුළ දී සිය ඉල්ලුම් පත්‍රය පිළිබඳ තත්ත්වය ඉල්ලුම්කරුවන්ට ලිඛිතව දන්වනු ලැබේ.
 • සාර්ථික වූ ඉල්ලුම්කරුවන් වෙත (අ) ජීවත්වීමේ වියදම් සඳහා අ.ඩො. 1500 ක විදේශීය මුදල් ගිණුමක් සහ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් විවෘත කිරීමට තාවකාලික අනුමතිය දීමේ ලිපියක් සහ (ආ) බැංකුවේ මෙහෙයුම් කළමනාකරු නමට ලියූ උපදෙස් ලිපියක් ද නිකුත් කෙරෙනු ඇත.
 • ඇ.ඩො. 15,000 ක ස්ථාවර තැන්පතුව සහ මාසික ප්‍රේෂණය වශයෙන් අ.ඩො. 1500 පිළිබඳ බැංකු ප්‍රකාශය ඉල්ලුම්කරු විසින් නිසි බලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.(අදාල වන පරිදි යැපෙන්නන් සදහා වන ඇ.ඩො. 750 මාසික ප්‍රේෂණය මීට ඇතුළත් විය යුතුය.)
 • පදිංචිය පිළිබඳ වීසා අවුරුදු දෙකකට වලංගු වේ. මෙය අලුත් කළ හැකිය. ඉල්ලුම්කරුවන්ට සහ යැපෙන්නන්ට එය ප්‍රදානය කෙරේ.
 • වීසා ඉල්ලුම්පත්‍ර පිරිසැකසුම් ගාස්තු (වීසා ගාස්තු දැනගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න)
 • එක් ඉල්ලුම්කරුවකු සහ යැපෙන්නකු සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍ර පිරිසැකසුම අ.ඩො.150 යි.
 • එක් ඉල්ලුම්කරුවකු, ස්වාමිපුරුෂයා හෝ භාර්යාව සහ අවුරුදු 16ට වැඩි යැපෙන ළමයින් සඳහා පදිංචි වීසා ගාස්තුව ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 20,000කි.
පදිංචි වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ක්‍රියා පරිපාටිය
මගේ පදිංචි වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි මොනවාද?
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ / නව විදේශගමන් බලපත්‍රයේ පිටපත
 • ස්ථාවර තැන්පතුව අලුත්කිරීමේ සහතිකය සහ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම පිළිබඳ බැංකු ප්‍රකාශය.
 • වෛද්‍ය රක්ෂණ ඔප්පුව අලුත් කිරීමේ නිවේදනය.
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලබාගත සුචරිතවත් ඔබේ පොලිස් සහතිකය.
ඉල්ලුම් පත්‍ර සහ උපදෙස් සඳහා අප අමතන්න

සිහින නිවහන වීසා ඉල්ලුම්පත්‍ර ආකෘතියක් ලබා ගත හැක්කේ කොතනින්ද ?
 • කොළඹ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්
 • විදේශීය ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල වලින්
 • ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියේ පිටපත් කළ හැකි ස්වරූපය මෙතැනින් බා ගත කර ගන්න.
මගේ සිහින නිවහන වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කෙසේද?
ඔබට ඔබේ සංචාරක වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය ළඟම ඇති ශ්‍රී ලංකා දූතමණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මගේ සිහින නිවහන වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය අදාළ වන ගාස්තු කොපමණ ද?

වීසා ගාස්තු පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න.

මා වාසය කරන ආසන්නයේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයක් නැත. එවිට කළ යුත්තේ කුමක් ද?

ඔබ වෙනුවෙන් වීසා ඉල්ලුම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ (මිතුරකු, ඥාතියකු හෝ සංචාරක ඒජන්ත වැනි) යම් කිසිවකු යොදා ගත යුතුය.

මගේ සිහින නිවහන වීසා වලංගු වන උපරිම කාලය කොපමණ ද?
වසර 02කි. දිර්ඝ කල හැකිය.

මගේ සිහින නිවහන වීසා අලුත්කරගත හැක්කේ කෙසේද ?
කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා වන වීසා ඉල්ලුම් පත්‍ර ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මගේ සිහින නිවහන වීසා අලුත් කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියක් ලබාගත හැක්කේ කොතැනින් ද?
 • කොළඹ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්
 • මහනුවර, මාතර සහ අනුරාධපුරය යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
 • ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියේ පිටපත් කළ හැකි ස්වරූපය මෙතැනින් බා ගන්න.
මගේ සිහින නිවහන වීසා අලුත් කිරීමට අදාළ වෙනත් කොන්දේසි මෙනවාද ?
ඔබේ ගමන් ලියකියවිලිවල දිනය ඉකුත් වීමට යටත් පිරිසෙයින් මාස දෙකකටවත් කලින් ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතී සිටීමට ඔබ අදහස් කරන කාලය අවසන් විය යුතුය.

මාර්ගස්ථ වීසා
මාර්ගස්ථ වීසා යනු කුමක් ද?
මාර්ගස්ථ වීසා යනු එම පාඨයෙන් ම ඇඟවෙන පරිදි විදේශීය ජාතිකයකු වෙනත් රටකට යන අතරතුර අනියම් වශයෙන් කෙටි කාලයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීමට ලබා දෙන අවසර පත්‍රයයි. ‘A’ උපලේඛනයෙහි සඳහන් රටවල වැසියන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන ගුවන් නැව් තොටුපළේ දී පිටසනක් නිකුත් කරනු ලැබේ අනෙක් අය පිටරට තිබෙන ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල වලින් මාර්ගස්ථ වීසා ලබා ගත යුතුය.

මාර්ගස්ථ වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට තිබිය යුතු සුදුසුකම කුමක් ද?
ශ්‍රී ලංකාව හරහා වෙනත් රටකට යන ඕනෑම විදේශීය ජාතිකයකු වීම මාර්ගස්ථ ලබා ගැනීමට තිබෙන එකම සුදුසුකම වේ.

වෙන රටකට අඛණ්ඩව යන අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඒ පැමිණි යාත්‍රාවෙන්ම හෝ යානයෙන්ම ආපසු යන මගියකු මාර්ගස්ථ වීසා ගැනීම අවශ්‍ය නැත.
ගුවන් සමාගමකින් පුද්ගලයකු හෝ පුද්ගලයන් රටට රැගෙන විත් ඊළඟට ඇති ගුවන් නැවෙන් රැගෙන යයි නම් ද එසේ පැමිණි අයගේ නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ද එබඳු මගින්ට මාර්ගස්ථ වීසා අවශ්‍ය නැත. එබඳු අවස්ථාවලදී පැමිණිම් මැදිරියේ සිටින ජ්‍යේෂ්ඨ බලයලත් නිලධාරී විසින් එම මගීන්ගේ විදේශගමන් බලපත්‍ර රඳවා ගෙන පිටවීම් මැදිරියේ සිටින ජ්‍යේෂ්ඨ බලයලත් නිලධාරී වෙත භාර දෙන අතර ඔහු එම මගීන් ආපසු යන විට එම ගමන් බලපත්‍ර ඔවුන්ට ආපසු භාර දෙනු ඇත. මේ පහසුතම සාමාන්‍ය සිරිතක් වශයෙන් නොකෙරෙන අතර අදාළ ගුවන් සමාගම් විසින් ඒ සඳහා විශේෂයෙන් ඉල්ලිමක් කොට ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්ගේ අවසරය ඒ සඳහා ලබාගත යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීමට පූර්ව වීසාවක් ඉල්ලා සිටින මගීන්ට මේ ක්‍රියා පරිපාටිය අදාළ වන්නේ ය. පූර්ව වීසා අවශ්‍ය නොකරන මගීන්ට ඊළඟට ඔවුන්ට යාහැකි ගුවන් යානයට ඇතුළු වීමට අවසර දෙනු ලැබේ.

මාර්ගස්ථ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියක් මට ලබා ගත හැක්කේ කොතැනින් ද?

මගේ මාර්ගස්ථ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කෙසේද?
ඔබට ඔබේ මාර්ගස්ථ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය ළඟම ඇති ශ්‍රී ලංකා දූතමණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මගේ මාර්ගස්ථ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි මොනවාද ?

මාර්ගස්ථ වීසා බලපත්‍රයකට අදාළ වන ගාස්තු මොනවාද ?

වීසා ගාස්තු අය කරනු ලබන්නේ හැම කෙනකුටම අදාළ වන පදනම මතය. මාර්ගස්ථ වීසා ගාස්තු උපලේඛනයෙහි විස්තර දැක්වෙන රටට පැමිණෙන වීසා ගාස්තු ‘B’ ප්‍රමාණයන්ම ය.

මාර්ගස්ථ වීසා බලපත්‍රය සඳහා උපරිම වලංගු කාලය කොපමණද?
පිටරට ඇති ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල විසින් උපරිම වශයෙන් එක් මාසයක කාලයක් සඳහා මාර්ගස්ථ වීසා ප්‍රදානය කරනු ලැබේ.

මාර්ගස්ථ වීසා අලුත් කරගත හැක්කේ කෙසේ ද?
සියලුම වීසාවල කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍ර ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මාර්ගස්ථ වීසාවක් ව්‍යවස්ථාපිත උපරිම කාලය වන එක මාසයකට වඩා අඩු කාලයකට නම් ද ඉල්ලුම්කරු අදාළ කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් ද එහි කාලය දීර්ඝ කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු නැත.

මාර්ගස්ථ වීසා අලුත් කිරීමේ  ඉල්ලුම් පත්‍ර ආකෘතියක් ලබාගත හැක්කේ කොතැනින් ද?
කොළඹ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙනි.
ඉල්ලුම්පත්‍ර ආකෘතියේ පිටපත් කර ගතහැකි ස්වරූපය මෙතැනින් බා ගන්න.

මාර්ගස්ථ වීසා අලුත් කිරීමට අදාළ වෙනත් කොන්දේසි මොනවා ද?

ඔබේ ගමන් ලියකියවිලිවල සඳහන් ඉකුත් වීමේ දිනයට යටත් පිරිසෙයින් මාස දෙකකටවත් කලින්, ශ්‍රි ලංකාවේ ඔබ නැවතීමට අදහස් කරන කාලය අවසන් විය යුතුය.
 

NEW....
Registration of Suppliers - 2023
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY


 


Media Notice
Visa  & Citizenship Revised Charges
25-11-2022
(English/ Sinhala/Tamil)Media Notice

Extension of Russian and Ukraine tourist visa
22-11-2022
(English/ Sinhala/Tamil)

 


 


Media Notice
Revised Passport Charges
16-11-2022
(English/ Sinhala/Tamil)

 


 

Media Notice - 15-09-2022
(EnglishSinhala/Tamil)


 

Media Notice
16-05-2022
(English / Sinhala/ Tamil)

 


 

 

Circular -OM/2021/01
Overseas Missions 

Media Notice - 05/10/2021 - Passport
(English / Sinhala/ Tamil )


 

Media Notice - 05/10/2021 -Visa Extension
(English / Sinhala/ Tamil )

 


 

Media Notice 2021-08-28 - Visa Fees
(English / Sinhala/ Tamil )

 


 

GUIDELINES FOR TRAVELLERS ARRIVING FROM OVERSEAS

 


NOTICE TO OWNERS OF REGISTERED PHOTO STUDIOS

 


 

 

Information with regard to applying for ETA

 


 


 

You must make an appointment.

Appointments are open now......

 


fingerprintNew... Capturing Finger Prints for passports obtained from Overseas Missions


 

Notice to the all Residence Visa Applicants
INSTRUCTION FOR OVERSEAS APPLICANTS

 

Dual Citizenship Pending List

api_wenu_api

Location