குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்வதிவிட வீசா

வதிவிட வீசா என்பது விசேட கருமங்களுக்காக வதிவிட வசதிகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக இலங்கையர் அல்லாத ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற அனுமதிப் பத்திரமாகும். வதிவிட வீசாவைப் பெறுபவர்கள் இலங்கையில் தங்கியிருப்பதால் மற்றும் அவர்கள் தொழில்சார் பணிகளில் ஈடுபடுவதால் இந்நாட்டு மக்களின் நலனுக்கு பங்கம் ஏற்படாது என்பதில் உரிய அலுவலர் திருப்தியுறும் பட்சத்தில் ஏற்புடைய வீசா வகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்காக தங்கியிருப்பதற்கான வசதியை நீடிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள  இலங்கையர் அல்லாதவர்களுக்கு இந்த வீசா விநியோகிக்கப்படுகின்றது.

முக்கியம்

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரமொன்றைப் பெற்றுக் கொள்வதாயின் வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகமொன்றினால் குடிவரவு, குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்தின் இணக்கத்துடன் விநியோகிக்கப்படுகின்ற நுழைவு வீசா அனுமதிப் பத்திரமொன்றின் ஊடாக இலங்கை நாட்டிற்குள் பிரவேசித்திருப்பது கட்டாயமாகும். இலங்கையில் வசிப்பதற்காக வீசா அனுமதியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு உத்தேசித்துள்ள விடயத்தைநாட்டிற்குள் பிரவேசிப்பதற்கான வீசாவைப் பெற்றுக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டுமென்பதுடன், அதனை அத்தாட்சிப்படுத்துவதற்கான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

பின்வரும் 1, 2, 3,4,5 மற்றும் 9 வகுதிகளைச் சேர்ந்த வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரமொன்றாக மாற்றுவதற்காக வருகைதரு வீசா மூலம் முன்வைக்கப்படுகின்ற கோரிக்கைகள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

 

தொழில் வகை

 1. அரசாங்கத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்களில் பணியாற்றும் கருத்திட்டத் தொழிற்றுறையினர் மற்றும் அவர்களின் தங்கி வாழ்வோர்

 2. இலங்கை முதலீட்டுச் சபையின் (BOI) கீழ் அமுல் செய்யப்படுகின்ற கருத்திட்டங்களில் பணியாற்றும் வெளிநாட்டவர்களும்  அவர்களது தங்கி வாழ்வோரும்.

   

  வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்?

  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில்.
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.
    

  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

  உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்கலாம்.

  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

  முதலீட்டு வகை

  • முதலீட்டுச் சபையின் சான்றிதழ்.
  • பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கம்பனியின் / நிறுவனத்தின் கோரிக்கைக் கடிதம்.
  • முதலீட்டுச் சபையின் உடன்படிக்கை.
  • கம்பனிப் பதிவுச் சான்றிதழ்.
  • கம்பனி பணிப்பாளர் சபையின் விபரங்கள்
  • கம்பனியின் கம்பனி யாப்பு
  • முதலீட்டுச் சபையின் பரிந்துரை
  • உங்களது கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி.
  • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்)
  • கடவுச்சீட்டு.
    

  கருத்திட்டம்

  • கருத்திட்ட அலுவலகத்தின் கோரிக்கைக் கடிதம்.
  • நிரல் அமைச்சின் பரிந்துரை அல்லது வெளிநாட்டு வளத் திணைக்களத்தின் பரிந்துரை
  • கருத்திட்ட உடன்படிக்கை.
  • உங்களது கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி.
  • கடவுச்சீட்டு.


  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

  வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

  எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

  உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது தகுதி வாய்ந்த அதிகாரியினால் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்ற காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும். இதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்

  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எவ்வாறு?

  செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக, உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

  வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்வதன் மூலம்.


  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

  உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைதல் வேண்டும்.

 3. வங்கிகளில் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும், அவர்களின் தங்கி வாழ்வோரும்

  வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்


  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

  உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்கலாம்.

  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

  • வங்கியின் கோரிக்கைக் கடிதம்.
  • இலங்கை மத்திய வங்கியின் சிபாரிசு.
  • உங்களது கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி.
  • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
  • கடவுச்சீட்டு.


  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

  வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக

  எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

  உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது தகுதி வாய்ந்த அதிகாரியினால் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்ற காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும். இதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எவ்வாறு?

  செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக, உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

  வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  • விண்ணப்பப்படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.


  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

  உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரேனும் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

 4. தனியார் கம்பனிகளில் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும், அவர்களின் தங்கி வாழ்வோரும்

  வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம். 


  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

  உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்க முடியும்.

  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

  • பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கம்பனி / நிறுவனத்தின் கோரிக்கை கடிதம்
  • கம்பனிப் பதிவுச் சான்றிதழ்
  • கம்பனி பணிப்பாளர் சபையின் தகவல்கள்
  • கம்பனி யாப்பு
  • நிரல் அமைச்சின் சிபாரிசு.
  • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி.
  • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.)
  • கடவுச்சீட்டு
    
  • கம்பனியின் குறிக்கோள் பிரகடனம் மற்றும் கம்பனி யாப்பு
  • நிரல் அமைச்சின் சிபாரிசு.
  • உங்களது கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி.
  • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )


  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யவை?

   வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

  எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

  உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது ஏற்புடைய அதிகாரி சிபாரிசு செய்யும் காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும். இதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும்.

  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எப்படி?

  செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்குஉரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை ஏற்புடைய நிரல் அமைச்சின் சிபாரிசுடன் குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

  வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

  •  கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  •  விண்ணப்பப்படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.


  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஏனைய நிபந்தனைகள் யாவை?

  உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரேனும் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

முதலீட்டு வகை

நிதி மூலதனத்தை இலங்கையின் முதலீடு செய்வதற்கு விருப்பமுள்ள ஆட்கள்

முதலீட்டு வீசா அனுமதிப்பத்திர வகை  மற்றும் நிபந்தனைகள் யாவை?

 1. பொன் சுவர்க்கவிசா(Golden Paradise Visa)
  ஏற்புடைய தரப்பினர் : விண்ணப்பதாரி, வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கி வாழ்வோர்
  வீசா கட்டணம்: ஒரு வரடத்திற்கு  200 USD
   
    ஆகக் குறைந்த முதலீடு காலப்பிரிவு
  பொன் சுவர்க்கவிசா இலங்கை மத்திய வங்கியினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வர்த்தக வங்கியொன்றில் 200,000 அமெரிக்கடொலர்க ளை வைப்பிலிடுதல்
  பொன் சுவர்க்க வீசா வழங்கப்பட்டு முதலாவது வருடத்தின் பின்னர் முதலீட்டாளர்களுக்கு தனது முதலீட்டில் 50% வரை திரும்பப்பெற அனுமதிக்கப்படுவர்.)
  10 வருடங்கள்

  ​மேலதிக தகவல்களுக்கு  இங்கே சுடக்குக
   
 2. நேரடி முதலீடுகள்
  ஏற்புடைய தரப்பினர் : விண்ணப்பதாரி, வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கி வாழ்வோர் -
  உதவியாளர்கள்,  உணவு சமைப்பவர்கள், பராமரிப்பாளர்கள் ( மாதாந்தம் அனுப்ப வேண்டிய  தொகை – ஒருவருக்கு 1500  USD வீதம்)
  சிபாரிசு செய்யும் அதிகாரி: ஏற்புடைய நிரல் அமைச்சு / இலங்கை முதலீட்டுச் சபை (BOI)
  வீசா கட்டணம்: ஒரு வரடத்திற்கு  200 USD
   
    ஆகக் குறைந்த முதலீடு காலப்பிரிவு
  நேரடி முதலீடுகள் USD 300,000 05 வருடங்கள்
  USD 500,000 10 வருடங்கள்

   

 3. கூட்டு ஆதன  முதலீடு
  வீசா கட்டணம்: ஒரு வரடத்திற்கு  200 USD

    ஆகக் குறைந்த முதலீடு காலப் பிரிவு அனுமதி வழங்கும் அதிகாரி
  தனிநபர்கள்
  கூட்டு ஆதனங்கள்
  (நகரப் பகுதிகள்)
  USD 200,000 10 வருடங்கள விண்ணப்பதாரி, வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கிவாழ்வோர்
  கூட்டு ஆதனங்கள்
  (நகரப்பகுதிகள்)
  USD 150,000 5 வருடங்கள்மற்றும்நீடிக்கக்கூடியது விண்ணப்பதாரி, வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கிவாழ்வோர்
  கூட்டு ஆதனங்கள்
  புறநகர்பகுதிகள்)
  USD 75,000 5 வருடங்கள்மற்றும்நீடிக்கக்கூடியது விண்ணப்பதாரி, வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கிவாழ்வோர்
  விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனம்
  கூட்டு ஆதனங்கள்
  நகரப்பகுதிகள்)
  1. ஒருகூட்டு ஆதனம் USD 500,000
  2. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டு ஆதன அலகுகள், ஒவ்வொன்றும் USD 150,000 க்கு மேல் பெறுமதியானவையாகவும் மொத்தப் பெறுமதி குறைந்தபட்சம் USD 500,000 ஆகவும் இருத்தல் வேண்டும்
  5 வருடங்கள் 4 பணிப்பாளர்கள், அவர்களது வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கிவாழ்வோர்
  கூட்டு ஆதனங்கள்
  (புறநகர்பகுதிகள்)
  இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டு ஆதன அலகுகள், ஒவ்வொன்றும் USD 75,000 க்கு மேல் பெறுமதியானவையாகவும் மொத்தமாக குறைந்தபட்சம் USD 500,000 ஆகவும் இருத்தல் வேண்டும் 5 வருடங்கள் 4 பணிப்பாளர்கள், அவர்களது வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கிவாழ்வோர்

  படிமுறை 1
  வீசா  நோக்கத்திற்காக அபிவிருத்தியாளரினால் கூட்டு ஆதனத்தை பதிவுசெய்தல்.
  ஏற்புடைய விண்ணப்பப்படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம்  செய்யவும். (மாதரிப் படிவம் 3)
  கூட்டு ஆதன  அபிவிருத்தியாளரின்  கோரிக்கை கடிதத்துடன் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஒப்படைத்தல்  வேண்டும்.

  படிமுறை 2
  கூட்டு ஆதன  அபிவிருத்தியாளரினால் கோரிக்கை கடிதத்துடன் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு  இந்த விண்ணப்பப்படிவத்தை ஒப்படைத்தல்  வேண்டும்.

  1.  உரிய முறையில் பூரணப்படுத்தப்பட்ட வீசா அனுமதிப்பத்திரம் (தயவுசெய்து இங்கே பதிவிறக்கம்  செய்யவும்)
  2. விண்ணப்பதாரியின் சுயமான   வெளிப்படுத்துகை (தயவுசெய்து விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம்  செய்யவும்)
      மாதரிப் படிவம் 1  (தனியான விண்ணப்பதாரிக்கு )
      மாதரிப் படிவம்2 (விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனத்திற்கு )
  3. சான்றுப்படுத்தப்பட்ட உறுதி மற்றும் மூல உறுதி 
  4. தற்கிழமை உறுதி மற்றும்  மதிப்பீட்டு அறிக்கை அல்லது  காணிப் பதிவு அலுவலகத்தினால் பூரணப்படுத்தப்பட்ட மாதிரிப் படிவம் 04 
   
 4. திறைசேரி பிணைமுறி,  திறைசேரி உண்டியல் மற்றும் இலங்கை அபிவிருத்தி பிணைமுறிகளில் முதலீடு  செய்தல்.
  ஏற்புடைய தரப்பினர் : விண்ணப்பதாரி, வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கி வாழ்வோர் -
  உதவியாளர்கள்,  உணவு சமைப்பவர்கள், பராமரிப்பாளர்கள் ( மாதாந்தம் அனுப்ப வேண்டிய  தொகை – ஒருவருக்கு 1500  USD வீதம்)
  சிபாரிசு செய்யும் அதிகாரி: இலங்கை மத்திய வங்கி
  வீசா கட்டணம்: ஒரு வரடத்திற்கு  200 USD

    ஆகக் குறைந்த முதலீடு காலப் பிரிவு
  திறைசேரி பிணைமுறி,  திறைசேரி உண்டியல் மற்றும் இலங்கை அபிவிருத்தி பிணைமுறிகள் USD 250,000 5 வருடங்கள்
  USD 400,000 10வருடங்கள்
 5. Iஇலங்கை பங்குச் சந்தையில் முதலீடு  செய்தல்
  ஏற்புடைய தரப்பினர் : விண்ணப்பதாரி, வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கி வாழ்வோர் -
  உதவியாளர்கள்,  உணவு சமைப்பவர்கள், பராமரிப்பாளர்கள் ( மாதாந்தம் அனுப்ப வேண்டிய  தொகை – ஒருவருக்கு 1500  USD வீதம்)
  சிபாரிசு செய்யும் அதிகாரி: இலங்கை மத்திய வங்கி / இலங்கை கடன்பத்திரங்கள் மற்றும் செலாவணி ஆணைக்குழு (SEC) 
  வீசா கட்டணம்: ஒரு வரடத்திற்கு  200 USD

    ஆகக் குறைந்த முதலீடு காலப் பிரிவு
  இலங்கை பங்குச் சந்தையில் முதலீடு  USD 100,000 5 வருடங்கள்
  USD 200,000 10வருடங்கள்

  வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?
   
  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்
    
  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

  உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்க முடியும்.

  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?
   
  • இலங்கை முதலீட்டுச் சபையின் (BOI)மற்றும் / அல்லது நிரல் அமைச்சின் சிபாரிசு
  • பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கம்பனி / நிறுவனத்தின் கோரிக்கை கடிதம்
  • இலங்கை முதலீட்டுச் சபையின்(BOI)உடன்படிக்கை
  • கம்பனிப் பதிவுச் சான்றிதழ்
  • கம்பனி பணிப்பாளர் சபையின் தகவல்கள்
  • கம்பனி யாப்பு
  • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
  • கடவுச்சீட்டு.
   
  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யவை?

  வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

  எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

  உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது இலங்கை முதலீட்டுச் சபை /நிரல் அமைச்சினால்  சிபாரிசு செய்யும் காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும். இதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும்.

  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எப்படி?

  செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்குஉரிய விண்ணப்பப் படிவத்தைஇலங்கை முதலீட்டுச் சபை (BOI) மற்றும் / அல்லது ஏற்புடைய நிரல் அமைச்சின் சிபாரிசுடன் குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

  வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?
   
  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்
    
  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஏனைய நிபந்தனைகள் யாவை?

  உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரேனும் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

மதகுருமார்/ சமயம் சார் வகை

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்கலாம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

 • சமயம் சார் அமைப்பிடமிருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கை கடிதம்.
 • நிரல் அமைச்சின் பரிந்துரை.
 • தங்களது கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
 • கடவுச்சீட்டு

கல்வி வகை

 • பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்.
 • அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள்.
 • தொண்டர்கள்
 • பயிலுநர்கள் (Internship holders)

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக்கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்க முடியும்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்காக

 • உயர் கல்வி அமைச்சின் பரிந்துரை.
 • பல்கலைக்கழகத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட கடிதம்.
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
 • கடவுச்சீட்டு

பிற மாணவர்கள் மற்றும் 16 வயதுக்கு குறைந்த மாணவர்  ஒருவரது  ஒரு பாதுகாவலர்

 • கல்வி நிறுவனத்தினால் விநியோகிக்கப்பட்ட கடிதம்.
 • உரிய முறையில் பூரணப்படுத்தப்பட்ட குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் மாதிரிப் படிவம் (இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யவும்)
 • உரிய நாட்டுத் தூதரகத்தின்/ உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் பரிந்துரை
 • ஒரு விண்ணப்பதாரிக்கு 1500 ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான பணமாக மாற்றக் கூடிய பற்றுச்சீட்டுகள்.
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
 • கடவுச்சீட்டு

தன்னார்வாளர்கள்

 • தொண்டு நிறுவனத்தினால் பெற்றுத்கொண்ட கோரிக்கை கடிதம்.
 • உரிய நிரல் அமைச்சின் பரிந்துரை.
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
 • கடவுச்சீட்டு.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக

எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது நிரல் அமைச்சினால் அல்லது  கல்வி நிறுவனத்தினால் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்ற காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும். இதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எப்படி?

பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்காக
பிற மாணவர்கள் மற்றும் 16 வயதுக்கு குறைந்த மாணவர் ஒருவரது ஒரு பாதுகாவலர்

 • கல்வி நிறுவனத்தினால் / பல்கலைக்கழகத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கடிதம்.
 • நிரல் அமைச்சின் / உரிய நாட்டுத் தூதரகத்தின்/ உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் பரிந்துரை
 • ஒரு விண்ணப்பதாரிக்கு 1500 ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான பணமாக மாற்றக் கூடிய பற்றுச்சீட்டுகள்.
 • மாணவரின்  நடப்பு ஆண்டின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
 • கடவுச்சீட்டு

தன்னார்வாளர்கள்

 • ஏற்புடைய நிரல் அமைச்சின் மற்றும் நிறுவனத்தின்/ சிபாரிசுடன் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
 • தங்களது கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கேபெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரேனும் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் ஆளணி

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்கலாம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

அரச சார்பற்ற அமைப்புகளுக்கு இணைக்கப்பட்ட ஆளணி

 • அமைப்பின் கோரிக்கைக் கடிதம்.
 • பாதுகாப்பு அமைச்சினூடாக அனுப்ப வேண்டிய அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயலகத்தின் பரிந்துரை.
 • ஏற்புடையதாயின் பாதுகாப்பு அமைச்சினால் விநியோகிக்கப்பட்ட வேலை செய்வதற்கான அனுமதிப் பத்திரம்.
 • இலங்கைக்கும் குறித்த நாட்டிற்கும் இடையில் உடன்படிக்கையொன்று அல்லது புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையொன்று கைச்சாத்திடப்பட்டிருப்பின் அவ் உடன்படிக்கை/ புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை.
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
 • கடவுச்சீட்டு

சர்வதேச அரசசார்பற்றஅமைப்புகளுக்கு இணைக்கப்பட்ட ஆளணி

 • அமைப்பின் கோரிக்கைக் கடிதம்.
 • பாதுகாப்பு அமைச்சினூடாக அனுப்ப வேண்டிய அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயலகத்தின் பரிந்துரை.
 • ஏற்புடையதாயின் பாதுகாப்பு அமைச்சினால் விநியோகிக்கப்பட்ட வேலை செய்வதற்கான அனுமதிப் பத்திரம்.
 • இலங்கைக்கும் குறித்த நாட்டிற்கும் இடையில் உடன்படிக்கையொன்று அல்லது புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையொன்று கைச்சாத்திடப்பட்டிருப்பின் அவ் உடன்படிக்கை/ புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை.
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )
 • கடவுச்சீட்டு

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒருவருட காலத்திற்கு அல்லது குறித்த நிரல் அமைச்சினால் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்ற காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும். இதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எப்படி?

செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக, உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.கருதுகின்ற காலம் முடிவடைதல் வேண்டும்.

1954 இந்திய – இலங்கை உடன்படிக்கையினால் உள்வாங்கப்பட்டு பதிவு செய்து கொண்டுள்ள இந்தியர்கள்.

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப்படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப்படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்கலாம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

 • கோரிக்கைக் கடிதம்.
 • பதிவுச் சான்றிதழ்.
 • விவாகச் சான்றிதழ்
 • 16 வயதுக்குக் குறைந்த பிள்ளைகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள்.
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • கடவுச்சீட்டு

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

 • உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒரு வருட காலத்திற்கு செல்லுபடியாகும்.
 • இதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எவ்வாறு?

செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக, உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

முன்னாள் இலங்கையர்களும்அவர்களின் தங்கி வாழ்வோரும்

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே  பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்க முடியும்

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

 • பிறப்புச் சான்றிதழ் அல்லது குடியுரிமைச் சட்டத்தின் 5(2) ஆம் பிரிவின் கீழ் பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை பற்றிய சான்றிதழ் அதன் நிழற் பிரதியுடன்.
 • பதிவின் மூலம் குடியுரிமையை பெற்றிருப்பின் அதனை அத்தாட்சிப்படுத்துவதற்கான குடியுரிமைச் சான்றிதழ்
 • விவாகச் சான்றிதழ் (ஏற்புடையதாயின்).
 • தங்கி வாழ்வோரின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள் (ஏற்புடையதாயின்).
 • கடவுச்சீட்டு

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

 • உங்களதுவதிவிடவீசாஅனுமதிப்பத்திரம்ஒருவருடகாலத்திற்குசெல்லுபடியாகும்.
 • அதனை வருடம்தோறும் புதுப்பித்துக்கொள்ள முடியும்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எவ்வாறு?

செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக,உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

இலங்கையர் ஒருவரின் குடும்ப அங்கத்தவர்கள் (வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் தங்கி வாழ்வோர்)

வீசா வகை யாது?

வாழ்க்கைத்துணைக்கு விசா வழங்கும் நடைமுறை
  வாழ்க்கைத்துணை வீசா வகை வீசா காலம் வீசா கட்டணம் விசேட குறிப்புகள்
1
 1. விண்ணப்பிக்கும்  போது திருமணம் ஆகி ஆறு மாதங்கள் கடந்துள்ள இலங்கைப் பிரஜையின் இலங்கையர் அல்லாத வாழ்க்கைத்துணை ; மற்றும்
 2. மேற்படி (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இலங்கையர் அல்லாத வாழ்க்கைத்துணையின் ஒவ்வொரு குழந்தையும்.
ஆரம்பமாக வழங்குதல் 01 வருடம் இலவசம் * 16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய தங்கிவாழும் குழந்தைகளுக்கு 22 வயது வரை வீசா கட்டணம் ஏற்புடையது.
நீட்டிப்புகள் * ஒரு தடவையில் 02 வருடங்கள், வாழ்க்கைத் துணையின் 05 வருட வீசா  காலம் முடியும் வரை
* ஒரு தடவையில் 05 வருடங்கள், வாழ்க்கைத் துணையின் 05 வருட வீசா முடிவடைந்த பிறகு
இலவசம்
2 மறுமணம் செய்து கொள்ளாத, இறந்த இலங்கையர் ஒருவரின் இலங்கை அல்லாத வாழ்க்கைத்துணைக்கு.
(வேலைவாய்ப்புக்கான  அனுமதியுடன்)
01 வருடம் வருடமொன்றுக்கு USD 100 * வீசா காலம் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தைப் பொறுத்து அமையும்
3 பத்து வருடங்களுக்கு குறையாமல் தொடர்ச்சியாக இலங்கையில் வாழும் இலங்கைப் பிரஜையின் இலங்கையர் அல்லாத வாழ்க்கைத்துணைக்கு. (வேலைவாய்ப்புக்கான அனுமதியுடன்) 01 வருடம் வருடமொன்றுக்கு USD 100 * வீசா காலம் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தைப் பொறுத்து அமையும்
4 பதினெட்டு வயதுக்கு குறைந்த பிள்ளைகளுடன் தனியாக வாழும் இலங்கைப் பிரஜையின் இலங்கையர் அல்லாத வாழ்க்கைத்துணைக்கு.
(வேலைவாய்ப்புக்கான அனுமதியுடன்)
01 வருடம் வருடமொன்றுக்கு USD 100 * வீசா காலம் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தைப் பொறுத்து அமையும்

விசேட குறிப்புகள்:
A. விசா வழங்கும் காலம் கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடியாகும் காலத்தைப் பொறுத்தது.
B. வீசா வழங்குவதற்கான தற்துணிவு அதிகாரம் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
C. இலங்கையின் பாதுகாப்பு அமைச்சின் பாதுகாப்பு தடைநீக்க அறிக்கையைப் பெற வேண்டியதன்  பேரில் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட  நடைமுறையில் மாற்றங்கள் நிகழலாம்.

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்திடமிருந்து.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எப்படி?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைக்கலாம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

வாழ்க்கைத் துணை

 • விவாகச் சான்றிதழ் இலங்கையில் அல்லது வெளிநாட்டில் உரிய அதிகாரி ஒருவரால் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • இலங்கை வாழ்க்கைத் துணையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பதிவின் மூலம் பிராஜாவுரிமையைப் பெற்றுக்கொண்டவர் எனின், பிரஜாவுரிமையை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்கள்
 • இலங்கை வாழ்க்கைத்துணையின் கடவுச்சீட்டு அல்லது தேசிய ஆள் அடையாள அட்டை
 • விவாகரத்துப் பெற்றிருப்பின் விவாகரத்துப்பெற்ற தீர்ப்பு, முன்னாள் வாழ்கைத்துணை மரணமடைந்திருப்பின் அவரது மரணச் சான்றிதழ்
 • இலங்கை வாழ்க்தைதுணையின் விருப்பம்
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • கடவுச்சீட்டு

பிள்ளைகள் இலங்கையரல்லாத போது

 • பிள்ளைகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள்.( இலங்கையில் அல்லது வெளிநாட்டில் உரிய அதிகாரி ஒருவரால் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.)
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டு.

எனது வதிவிட வீசாவை மீண்டும் புதுப்பித்துக்கொள்வது எவ்வாறு?

 • இலங்கை வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதத்துடன் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு காலப்பிரிவை நீடித்துக்கொள்வதற்கு விண்ணப்பம் ஒன்றை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
 • இலங்கை வாழ்க்கைத்துணை  நேர்முகப் பரீட்சைக்காக பத்தரமுல்லையில்  அமைந்துள்ள குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு சமூகமளிப்பது அவசியமாகும்

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

இராஜதந்திர மற்றும் உத்தியோகபூர்வ வீசா

 • இலங்கைத் தூதரகங்களின் இணைப்புச் செய்யப்பட்டுள்ள இராஜதந்திரிகள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அவர்களது தங்கிவாழ்வோர்.

  வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

  உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்க முடியும்.

  எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

  • வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் பரிந்துரை.
  • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
  • கடவுச்சீட்டு

  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

  வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

  எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

  உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சினால் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்ற காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும்.

  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எவ்வாறு?

  செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக, வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் சிபாரிசுடன் உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

  வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எஙகே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

  • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
  • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

  எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

  உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

மருத்துவ வீசா

மருத்துவ வீசா ஒன்றைப் பெற்றுக்கொள்ள தகைமை உள்ளவர் யார்?

இலங்கையில் மருத்துவ சிகிச்சைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஆள் மற்றும் அவரது உதவியாளர்

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை வெளிநாடு அலுவல்கள் அமைச்சின் ஊடாக கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்க முடியும்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

 • மருத்துவர் அல்லது மருத்துவ அதிகாரி சிபாரிசு செய்த கடிதம் (ஆயுர்வேத மற்றும் ஹோமியோபத்தி உட்பட)
 • மருத்துவ அறிக்கை
 • தங்களது மருத்துவ செலவுக்காக ஒரு ஆளுக்கு வருடமொன்றுக்கு 1500  அமெரிக்க் டொலர் பெறுமதியான வங்கிப் பற்றுச்சீட்டு.
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • கடவுச்சீட்டு
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் ஒரு வருடம் அல்லது மருத்துவர் / மருத்துவ அதிகாரியினால் சிபாரிசு செய்யப்படுகின்ற காலப்பகுதிக்கு செல்லுபடியாகும். அதனை வருடந்தோறும் புதுப்பித்துக்கொள்ள முடியும்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எவ்வாறு?

செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக, வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் சிபாரிசுடன் உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எஙகே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

நீதிமன்ற வீசா

நீதிமன்றத்தில் காணப்படும் வழக்கின் தரப்பாக   தோன்றுவதற்கு இலங்கை  நீதிமன்றத்தில்  வழக்கொன்றில் ஆஜராகும் ஆட்கள்

வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவமொன்றை எங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒப்படைப்பது எவ்வாறு?

உங்களது வீசா விண்ணப்பப் படிவத்தை கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்க முடியும்

எனது வதிவிட வீசா விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

 • கோரிக்கை கடிதம்
 • அடுத்த வழக்கு திகதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புதிய நீதிமன்ற அறிக்கை
 • விண்ணப்பதாரியின் கடவுச்சீட்டில் உயிர்மானத் தரவு விபரங்கள் பதியப்பட்ட பக்கத்தின் பிரதி
 • சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ( www.health.gov.lk/IHU மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். )

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவை?

வீசா கட்டணம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே சுடக்குக.

எனது வதிவிட வீசாவின் செல்லுபடிக் காலம் எவ்வளவு?

உங்களது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரம் அடுத்து வழக்கு விசாரிக்கப்படும் திகதி தொடக்கம் 14 நாட்களுக்கு  செல்லுபடியாகும். அது வழக்கு அறிக்கையின் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் புதுப்பிக்கப்படும்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது எவ்வாறு?

செல்லுபடிக் காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்காக, உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தை பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை எஙகே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்?

 • கொழும்பு, பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ள குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்தில்.
 • விண்ணப்பப் படிவத்தின் அச்சு வடிவிலான பிரதியொன்றை இங்கே  பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் மூலம்.

எனது வதிவிட வீசா அனுமதிப் பத்திரத்தைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான பிற நிபந்தனைகள் யாவை?

உங்களது கடவுச்சீட்டின் செல்லுபடிக் காலம் முடிவதற்கு குறைந்த பட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நீங்கள் தரித்திருப்பதற்குக் கருதும் காலம் நிறைவடைய வேண்டும்.

அனைத்து வதிவிட வீசா விண்ணப்பதாரிகளுக்குமான அறிவித்தல்

 1. சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம்

  2019 யூன் 03 ஆம் திகதியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் வகையில்வதிவிட வீசா விண்ணப்பங்களை (முதற் தடவையாக/ புதுப்பித்தல்) குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைப்பதற்கு முன்னர் சுகாதாரஅமைச்சினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சுகாதார பாதுகாப்புத் திட்டத்துடன் இணைந்து கொள்ள வேண்டுமென அனைத்து வதிவிட வீசா விண்ணப்பதாரிகளும் வேண்டப்படுகின்றனர்.

  மேலதிக விபரங்களுக்கு பின்வரும் இணைப்பினூடாக சுகாதார அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்திற்குள் பிரவேசிக்கவும்.

  www.health.gov.lk/IHU


  மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சுகாதார பாதுகாப்புத் திட்டத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்ற வகுதியினர் பின்வருமாறு:
   
  • விடுவிக்கப்படுகின்ற வகையினர்:
   1. இராஜதந்திர கடவுச்சீட்டுகளை உடைய விண்ணப்பதாரிகளும் அவர்களின் தங்கி வாழ்வோரும்.
   2. வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சினால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள (ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் முகவர் நிறுவனங்களுக்கு மற்றும் செஞ்சிலுவைச் சங்கம்  போன்ற)  சர்வதேச நிறுவனங்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆளணி மற்றும் அவர்களது தங்கி வாழ்வோரும்.
   3. USAID, KOICA, JICA ஆகிய நிறுவனங்களுக்கும், ஐக்கிய நாடுகள் சமாதானப்படைப் பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளும்அவர்களில் தங்கி வாழ்வோரும்.
   4. இலங்கை அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில் அரசாங்க அமைச்சுகள்/ திணைக்களங்கள்/ முகவர் நிறுவனங்கள்,கருத்திட்டங்களில் இணைக்கப்பட்ட ஆளணி மற்றும் அவர்களது தங்கி வாழ்வோர்.
   5. அரசாங்க கருத்திட்டங்களில் ஆலோசகர்களாக சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள ஆளணியினர்.
   6. முதலீட்டாளர்கள், பணிப்பாளர்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ மட்டத்திலான புலம்பெயர்ந்து வாழ்வோர் மற்றும் அவர்களின் தங்கி வாழ்வோர் உள்ளிட்ட வதிவிட வீசா விண்ணப்பதாரிகளின் “முதலீட்டு வகை”
   7. ஜனாதிபதி புலமைப் பரிசில் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் (சுகாதார பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள நோய் நிலமைகளுக்கு அரசாங்க மருத்துவமனையிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட மருத்துவச் சான்றிதழ் ஒன்றை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.)

    சுகாதார பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள நோய்களால் பீடிக்கப்ப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி தான் விரும்பும் ஏதேனும் மருத்துவ நிறுவனத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட செல்லுபடியாகும் சான்றிதழ் ஒன்றை i முதல் vi வகையினர் வைத்திருத்தல் வேண்டும்.
     
  • இலவசம்
   மதகுருமார்
   இலங்கையில் இலவசமாக சேவை வழங்குவதற்காக விண்ணப்பதாரியை  நியாயப்படுத்தி ஏற்புடைய அமைச்சினால் வழங்கப்படும் புறக்குறிப்புடன் விண்ணப்பப்படிவத்தை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
 2. பாதுகாப்பு தடைநீக்கம்

  இலங்கையர்களாக இருந்து வீசா அனுமதிப்பத்திரத்தை வைத்திருப்பவர்கள் தவிர்ந்த  ஏனைய அனைத்து வீசா அனுமதிப்பத்திரத்தைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வொருவரும் அவர்களது தாய் நாட்டிலிருந்து  அல்லது அவர்கள் வசிக்கும் நாட்டிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட பொலிஸ் அறிக்கையொன்றை சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தியோகத்தர்களினால் தேவையான விதத்தில் கோர முடியும்.
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

 • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
 • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
 • பத்தரமுல்லை.
 • 1962 / +94 112 101 500
 • +94 011 2885 358
 • controller@Immigration.gov.lk
17482530