குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்கொள்முதல்

பதிவிறக்கம் - கொள்முதல்
விபரம்

குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்காக பாதுகாப்புச் சேவைகளை வழங்குதல்

New... குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்காக பாதுகாப்புச் சேவைகளை வழங்குதல்

 

குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் பாவனையிலிருந்து அகற்றப்பட்ட வாகனங்களை விற்பனை செய்வதற்கான கேள்விப் பத்திரங்களைக் கோருதல்

New... குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தில் பாவனையிலிருந்து அகற்றப்பட்ட வாகனங்களை விற்பனை செய்வதற்கான கேள்விப் பத்திரங்களைக் கோருதல்

 

தற்காலிக தடுப்பு நிலையமொன்றைப் பேணிச் செல்வதற்காக புதிய கட்டிடமொன்றை குத்தகைக்கு/ வாடகைக்குப் பெற்றுக் கொள்ளல்

நிறைவடைந்துள்ளது

மேலதிக விபரங்களுக்கு:

உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (கொள்முதல்)
தொலைபேசி +94 11 5329530
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
828230