குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்ஏழு நாடுகளின் பிரஜைகளுக்கு கட்டணம் இன்றி இலவச சுற்றுலா வீசா நீடிப்பு

இலக்கம் 23/1885/602/023 மற்றம் 2023.10.24 ஆம் திகதிய அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் சுற்றுலாக் கைத்தொழிலை கட்டியெழுப்பும் முன்னோடி  நிகழ்ச்சித்திட்டமாக 2024.03.31 ஆம் திகதி வரை உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் சீனா, இந்தியா, இந்தோனேஷியா, ரஷ்யா, தாய்லாந்து, மலேஷியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு கட்டணம் இன்றி இலவச வீசா வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது.

02. இராஜதந்திர, உத்தியோகபூர்வ, பொது அலுவல்கள், சேவைகள் மற்றும் சாதாரண கடவுச்சீட்டுக்களை வைத்திருக்கும் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நாடுகளின் பிரஜைகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இலவசமாக கட்டணம் இன்றி வீசாவைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

03. 2024.03.31 ஆம் திகதி வரை கட்டணம் இன்றி வீசாவை வழங்குவதற்கு / விநியோகிப்பதற்கு மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நாடுகளின் பிரஜைகள் இலங்கைக்கு வருவதற்கு முன்னர் கட்டாயம் இலத்திரனியல் பயண அனுமதிக்காக (ETA) விண்ணப்பித்தல் வேண்டும்.

04. கட்டணம் இன்றி வழங்கப்படும் இந்த இலத்திரனியல் பயண அனுமதியின் (ETA) செல்லுபடி காலம் 30 நாட்களாகும். இலங்கைக்கு முதற் தடவையாக வருகைத்தரும் திகதியிலிருந்து இருமுறை நுழைவுக்கான அனுமதி வழங்கப்படும்.

05. இராஜதந்திர, உத்தியோகபூர்வ, சேவைகள் அல்லது அரச அலுவல்களுக்கான கடவுச்சீட்டுக்களை வைத்திருப்பவர்களின் வீசா விலக்களிப்புக்காக ஏற்கனவே இருதரப்பு பரஸ்பர உடன்படிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ள நாடுளின் (சீனா, இந்தியா, ரஷ்யா, இந்தோனேஷியா மற்றும் தாய்லாந்து) பிரஜைகளும் ஏற்கனவே இணங்கியுள்ள  விடுவிப்புக்காலத்தை அனுபவிக்க முடியும்.

06.  விண்ணப்பதாரியினால் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் இந்த இலவச இலத்திரனியல் பயண அனுமதியின் (ETA)செல்லுபடி காலம் 180 நாட்களாக இருந்த  போதிலும்  கட்டணம் இன்றிய இந்த விசேட வீசா முறையின் கீழ் வீசாவைப் பெற்றுக்கொள்ள  2024.03.31 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் அவர் இலங்கைக்கு வருகைத்தரல் வேண்டும். அதன் பின்னர் இலங்கையின் இறங்குதுறை ஒன்றினூடாக நுழையும்  போது  அல்லது இணைய வழியில் இலத்திரனியல் பயண அனுமதிக்கு (ETA)விண்ணப்பித்து ஏற்புடைய கட்டணங்களை செலுத்தி  வீசாவைப் பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.

07. 30 நாட்களுக்கு மேல்  இலங்கையில் தங்கியிருப்பதற்கு உத்தேசிக்கும் ஆட்கள்  ஏற்புடைய வீசாக் கட்டணங்களை செலுத்தி வீசா காலத்தை நீடிப்புச் செய்யும் வசதி உண்டு.

08. அதற்கிணங்க, தற்போது இலங்கைக்கு வருகைத்தந்துள்ள மற்றும் 2024.03.31 ஆம் திகதிக்கு  அல்லது அதற்கு முன்னர் இலங்கைக்கு வருவதற்கு உத்தேசிக்கும் மேலே பெயரிடப்பட்ட  நாடுகளின் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வீசாவுக்கான கட்டணத்தைச் செலுத்தி வீசா காலத்தை நீடித்துக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படும்.

09.மேலும் இணைய வழியில் அல்லது குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் வீசா பிரிவிற்கு வருகைத்தந்து இந்த நீடிப்பை செய்துகொள்ள முடியும்.

10. தயவுசெய்து மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஏழு நாடுகளின் பிரஜைகளுக்கு மாத்திரம் இந்த விசேட இலவச வீசா திட்டம் அமுலில் இருக்கும் என்பதை கவனத்திற்கொள்ளவும். ஏனைய நாட்டுப் பிரஜைகள் இலத்திரனியல் பயண அனுமதிக்கு (ETA) விண்ணப்பிக்கும் போது அமுலிலுள்ள பொதுவான நடைமுறைகள் மற்றும் விதிகளைப்  பின்பற்றுதல் வேண்டும்.
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
12893614