குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்நாளொன்றையும் நேரத்தையும் ஒதுக்கிக்கொள்ளல்

இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டவர்களுக்கு இணைய வழியில் சுற்றுலா வீசாக்களை நீடித்துக்கொள்வதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தில் இணைய வழியில் சுற்றுலா வீசாக்களை நீடித்துக்கொள்வதற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது தங்களுக்கு ஏதேனும்  அசௌகரியங்கள் நேரிட்டால் தொலைபேசி இலக்கம் 0707101050 ஊடாக எமது உத்தியோகத்தர் ஒருவரை தொடர்புகொள்ளுமாறு தயவுடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம் அல்லது திணைக்களத்தின் பிரதான அலுவலகத்திற்கு வருகைத்தரவும்
 

 

 
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
16571627