ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයරටවල් හතක ජාතීන් සඳහා ගාස්තු රහිත සංචාරක වීසා දීර්ඝ කිරිම

අංක 23/1885/602/023 දරන 2023.10.24 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට සමගාමීව සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නගා සිටුවීම සඳහා නියමු වැඩසටහනක් ලෙස දියත් කරමින්, 2024.03.31 දින දක්වා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි චීන, ඉන්දියානු, ඉන්දුනීසියානු, රුසියානු, තායිලන්ත, මැලේසියානු සහ ජපන් ජාතිකයන් සඳහා ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව වීසා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

02. මෙම වීසා යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ගාස්තු රහිත වීසා ක්‍රමවේදයක් භුක්ති විඳීම සඳහා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික, නිල, රාජ්‍ය කටයුතු, සේවා සහ සාමාන්‍ය විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමි ඉහත නම් කර ඇති රටවල ජාතිකයෝ සුදුසුකම් ලබති.

03. 2024.03.31 දින දක්වා ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව ලබා දීමට / නිකුත් කිරීමට යටත්ව ඉහත නම් කර ඇති ජාතිකයින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පෙර ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචරණ අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුවේ.

04. ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව ලබා දෙන මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචරණ අනුමැතියේ වලංගු කාලසීමාව දින 30 ක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවට මුලින්ම පැමිණෙන දිනයේ සිට ද්විත්ව ප්‍රවේශය සඳහා අවසර ලබා දෙනු ලැබේ.

05. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික, නිල, සේවා හෝ රාජ්‍ය කටයුතු සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන් වීසාවලින් නිදහස් කිරීම සඳහා  ද්විපාර්ශ්වික අන්‍යෝන්‍ය ගිවිසුම්වලට දැනටමත් එළඹ ඇති (චීනය, ඉන්දියාව, රුසියාව, ඉන්දුනීසියාව සහ තායිලන්තය) රටවලට දැනටමත් එකඟ වී ඇති නිදහස් කිරීමේ කාලසීමාවන් භුක්ති විඳිය හැක.

06. අයදුම්කරු විසින් ලබා ගන්නා ලද මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචරණ අනුමැතියේ වලංගු කාලසීමාව දින 180 ක්  වුවත්,  ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව වන මෙම විශේෂ වීසා ක්‍රමය ලබා ගැනීම සඳහා 2024.03.31 දිනට පෙර ඔහු / ඇය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිය යුතුය. අයදුම්කරුවකු ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රවේශ වන තොටුපලේදී හෝ මාර්ගගතව ගාස්තු ගෙවීමේ පදනමකින් එම දිනෙන් පසුව ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචරණ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුවේ.

07. දින 30 කට වඩා වැඩි කාලසීමාවක් නතර වී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අයවලුන් සඳහා වීසා ගාස්තු ගෙවීමේ පදනමින් වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ පහසුකම ඇත.

08. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට දැනටමත් පැමිණ සිටින මෙන්ම 2024.03.31 දින හෝ ඊට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වන ඉහත නම් කරන ලද රටවල සංචාරකයින්ට වීසා කාලය ගෙවීම් පදනමින් දීර්ඝ කර ගැනීමට අවසර ලබා දෙනු ලැබේ.

09.  තවද, මාර්ගගතව හෝ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වීසා අංශයට පැමිණීමෙන් හෝ මෙම දීර්ඝ කර ගැනීම සිදු කර ගත හැක.

10. ගාස්තු රහිත මෙම සුවිශේෂී වීසා ක්‍රමය ඉහත නම් කරන ලද රටවල් හත සඳහා පමණක් අදාළ වන අතර අනෙක් රටවල් ශ්‍රී ලාංකේය ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචරණ අනුමැතියට අදාළ වන සාමාන්‍ය නීති  සහ රෙගුලාසි අනුගමනය කළ යුතුය.
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
12892234