குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்நாளொன்றையும் நேரத்தையும் ஒதுக்கிக்கொள்ளல்

இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டவர்களுக்கு இணைய வழியில் சுற்றுலா வீசாக்களை நீடித்துக்கொள்வதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தில் இணைய வழியில் சுற்றுலா வீசாக்களை நீடித்துக்கொள்வதற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது தங்களுக்கு ஏதேனும்  அசௌகரியங்கள் நேரிட்டால் தொலைபேசி இலக்கம் 0707101050 ஊடாக எமது உத்தியோகத்தர் ஒருவரை தொடர்புகொள்ளுமாறு தயவுடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்.
 

 

ஒருநாள் மற்றும் சாதாரண சேவை மூலம் கடவுச்சீட்டுக்களுக்கு விண்ணப்பித்தல் :

 

 

திணைக்களத்தின் ஏனைய சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்கள் ஊடாக நாளொன்றையும்  நேரத்தையும் ஒதுக்கிக்கொள்ள முடியும்.

தொ. இல

சேவை

திறந்திருக்கும் நேரம்

நாள் மற்றும் நேரத்தை ஒதுக்கிக்கொள்வதற்கான தொலைபேசி இலக்கங்கள்

(நாள் மற்றும் நேரம் ஒதுக்கப்படுவது வார நாட்களில் மு.ப. 9.00 மணி முதல் பி.ப. 4.00 வரையிலான காலப்பகுதிக்கு மாத்திரமாகும். )

 

1.

 

ஒருநாள்  சேவையின் கீழ் கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல்

மு.ப.8.00 முதல் பி.ப.1.00 வரை

பத்தரமுல்லை பிரதான அலுவலகத்தின் கடவுச்சீட்டுப் பிரிவு

(மேலுள்ள இணைய வழியில் நாள் மற்றும் நேரத்தை ஒதுக்கும் சேவைக்கு மேலதிகமாக)

தொலைபேசி மூலம் ஒதுக்கிக்கொள்ள- 0707101060, 0707101070

 

 

 

 

2.

 

 

 

சாதாரண  சேவையின் கீழ் கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல்

 

 

 

மு.ப.8.00 முதல் பி.ப.2.00 வரை

பத்தரமுல்லை பிரதான அலுவலகத்தின் கடவுச்சீட்டுப் பிரிவு

(மேலுள்ள இணைய வழியில் நாள் மற்றும் நேரத்தை ஒதுக்கும் சேவைக்கு மேலதிகமாக)

தொலைபேசி மூலம் ஒதுக்கிக்கொள்ள – 0707101060, 0707101070

மாத்தறை பிராந்திய அலுவலகம் - 041-5412212, 041-5104444

கண்டி பிராந்திய அலுவலகம் - 081 -5624509

குருநாகல் பிராந்திய அலுவலகம் - 037-5550562

வவுனியா பிராந்திய அலுவலகம் - 025-567634

 

 

3.

 

 

கடவுச்சீட்டு விபரங்களை திருத்துதல்

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.1.00 வரை.

பத்தரமுல்லை அலுவலகத்தின் திருத்தப் பிரிவு

தொலைபேசி மூலம் ஒதுக்கிக்கொள்ள –

0707101060, 0707101070

மாத்தறை பிராந்திய அலுவலகம் - 041-5412212, 041-5104444

கண்டி பிராந்திய அலுவலகம் - 081-5624509

குருநாகல் பிராந்திய அலுவலகம் - 037-5550562

வவுனியா பிராந்திய அலுவலகம் - 025-5676344

 

4.

குடியுரிமையை பதிவுசெய்தல் (குடியுரிமைச் சட்டத்தின் 5(2) பிரிவின் கீழ் பதிவு / இரட்டைக் குடியுரிமை தொடர்பான அலுவல்கள்)

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.1.00 வரை.

பத்தரமுல்லை பிரதான அலுவலகத்தின் குடியுரிமைப் பிரிவு - 0707101030

 

5.

இந்திய / சீன வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பிரஜைகளின் குடியுரிமை தொடர்பான அலுவல்கள்

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.1.00 வரை

பத்தரமுல்லை  பிரதான அலுவலகத்தின் கொள்கைப் பிரிவு - 0115329680

 

6.

கடவுச்சீட்டு தரவுப் பக்கத்திலுள்ள தகவல்களை உறுதிப்படுத்தல்

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.1.00 வரை

பத்தரமுல்லை  பிரதான அலுவலகத்தின் வெளிநாட்டு தூதரகப் பிரிவு - 0115329233 , 0115329235

 

7.

கடவுச்சீட்டு தரவுப் பக்கத்தில் மற்றும் ஏற்புடைய ஒப்புதலின் அரபு மொழிபெயர்ப்பைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.1.00 வரை

பத்தரமுல்லை  பிரதான அலுவலகத்தின் வெளிநாட்டு தூதரகப் பிரிவு - 0115329233, 0115329235

8.

 

 

இலங்கையில் தற்போது தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர்களின் சுற்றுலா வீசாக்களின் மற்றும் வதிவிட வீசாக்களின் காலத்தை நீடித்தல்

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.2.00 வரை

மேலுள்ள இணையத்தள இணைப்பினூடாக விண்ணப்பித்தல் வேண்டும்.  

மேலுள்ள படி நாளை ஒதுக்கிக்கொள்வதில் அசௌகரியம் இருப்பின் தொலைபேசி இலக்கம் 0707101050 ஊடாக உதவியைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

( இந்த தொலைபேசி இலக்கம் மு.ப. 9.00 முதல் பி.ப. 4.00 மணி வரை மாத்திரம் சேவையில் இருக்கும் )

 

9.

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இறங்குதுறைகளின் எல்லைக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

24 மணிநேர சேவை

அரசாங்கத்தின் கொள்கைத் தீர்மானத்திற்கு அமைய குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இறங்கு துறைகளுக்கு உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 

10.

மூன்றாம் தரப்பு ஊடாக இலங்கையில் கடவுச்சீட்டு தகவல்களை வழங்குதல் மற்றும் கடவுச்சீட்டை அனுப்புதல்

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.1.00 வரை

பத்தரமுல்லை  பிரதான அலுவலகத்தின் வெளிநாட்டு இறங்கு துறைகள் பிரிவு - 0115329625

 

 

11.

பத்தரமுல்லை பிரதான அலுவலகத்தின் சாதாரண சேவையின் கீழ் அச்சிடப்பட்ட கடவுச்சீட்டுக்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்

மு.ப.9.00 முதல் பி.ப.2.00 வரை

பத்தரமுல்லை  பிரதான அலுவலகத்தின் அஞ்சல் பிரிவு - 0115329245

(பதிவுத் தபால் மூலம் அனுப்புவதற்கு முன்னர் கடவுச்சீட்டைப் பெற்றுக்கொள்ள தேவை ஏற்படின்)

 
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
827254