குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்பிரசாவுரிமை

வெளிநாட்டில் பிறந்த பிள்ளையை/ பிள்ளைகளைப் பதிவு செய்தல், இலங்கை குடியுரிமையை இரத்துச் செய்து கொள்ளல் அல்லது இலங்கையில் இரட்டைக் குடியுரிமையாளர்களாகப் பதிவு செய்தல் போன்ற சேவைகள் குடியுரிமைப் பிரிவினால்....

கடவுச்சீட்டு

2015ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் திகதி முதல் கடவுச்சீட்டுக்காக விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் தமது டிஜிட்டல் புகைப்படத்தையும் கைவிரல் அடையாளத்தையும் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். டிஜிட்டல்

வீசா சேவைகள்

இலங்கை வீசா அனுமதிப் பத்திரம் என்பது இலங்கையர் அல்லாதோருக்கு இலங்கை நாட்டிற்குள் பிரவேசிக்க சட்டரீதியில் வசதியளிப்பதற்கும் அவர்கள் நாட்டில் தங்கியிருக்கும் காலப்பகுதியை மட்டுப்படுத்துவதற்கும் அவ்வாறு ,....

எல்லை முகாமைத்துவம்

தேசியப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திய வண்ணம் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்புச் செய்வதனூடாக இந்த நாட்டுக்கு வருகைத்தரும் மற்றும் நாட்டிலிருந்து வெளியேறும் வெளிநாட்டவர்களுக்கும் இலங்கையர்களுக்கும்....

சமீபத்திய செய்திகள்

 • 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான...
  27 11 2023 - 13:10 PM

  2024 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்ததாரர்களை பதிவு செய்தல் - பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு பத்திரிகை அறிவித்தல்....

 • விலைமனு கோரல் (IFB)...
  10 11 2023 - 09:00 AM

  இலங்கை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஐந்து (5) மில்லியன் இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டுக்களை (e-Passports) வழங்கல்....

 • விலைமனு கோரல்...
  27 10 2023 - 13:20 PM

  விலைமனு கோரல் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்துக்கு 50 மடிக்கணினிகளை வழங்கல், விநியோகம், நிறுவுதல் மற்றும்....

 • விலைமனு கோரல்...
  27 10 2023 - 12:20 PM

  விலைமனு கோரல் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு துப்புரவு பணிக்கான சேவை வழங்குநர் ஒருவரை தேர்வு....

 • குடிவரவு மற்றும்...
  27 07 2023 - 10:10 AM

  குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பம்....

 • ஹென்லி கடவுச்சீட்டு...
  21 07 2023 - 13:50 PM

  ஹென்லி கடவுச்சீட்டு சுட்டெண் பிரகாரம்2023ஆம் ஆண்டில் இலங்கை கடவுச்சீட்டு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைஅடைந்துள்ளது.....

 • இணைய வழியில் (Online)...
  15 06 2023 - 15:00 PM

  பொதுமக்களுக்கு மிகவும் இலகுவாக கடவுச்சீட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில்இணையவழியில் (Online) விண்ணப்பங்களை....

 • ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான...
  12 06 2023 - 14:40 PM

  ஆர்வ  வெளிப்பாட்டுக்கான அழைப்பு (EOI) ஆர்வ  வெளிப்பாட்டுக்கான அழைப்பு  (EOI)  அறிக்கை....

 • நேர்முகப் பரீட்சை...
  06 06 2023 - 12:30 PM

  குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அலுவலக /  வௌிக்கள -  தொகுதி  2  சேவை வகுதி - அதிகாரம்பெற்ற உத்தியோகத்தர்....

 • புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்...
  07 02 2023 - 08:55 AM

  MOU signed between Sri Lanka Immigration & Emigration department and Maldives Immigration to enhance the cooperation between two parties on immigration....

எமது நோக்கு

பிராந்தியத்தின் மிகச் சிறந்த குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சேவையாக மாறுதல்.

எமது செயற்பணி

தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக ஒழுங்கைப் பேணிய வண்ணம் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கான வசதியை ஏற்படுத்திநாட்டிலிருந்து வெளிச்செல்வோரையும் நாட்டுக்குள் வருவோரையும் கண்காணித்தல் மற்றும் பிரசாவுரிமை சேவைகளை வழங்குதல்.

குடிவரவு - குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அதிகாரங்கள், கடமைகள் மற்றும் செயற்பாடுகள்

1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க குடிவருவோர் மற்றும் குடியகல்வோர் சட்டத்தின் முகவுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு பின்வரும் ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 • இலங்கைப் பிரசைகள் அல்லாத வேறு ஆட்கள் இலங்கையினுள் பிரவேசிப்பதைக் கட்டுப்படுத்தல்.
 • இலங்கைப் பிரசைகள் மற்றும் இலங்கையரல்லாதோர் இலங்கையிலிருந்து வெளிச் செல்வதை ஒழுங்குபடுத்தல்.
 • இலங்கைப் பிரசைகளல்லாத இலங்கையில் வசிப்பதற்கு தகுதியற்ற வெளிநாட்டவர்களை இலங்கையிலிருந்து வெறியேற்றுதல்..
 • மேலே குறிப்பிட்ட விடயங்களுடன் தொடர்புடைய வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் ஏற்பாடுகளை வகுத்தல்.

நிகழ்வு அட்டவணை

வருகை, வௌியேற்ற அட்டை

உங்களுடைய வருகை மற்றும் வௌியேற்ற அட்டையை இங்கே...

பொன் சுவர்க்க வீசா

‘​பொன் சுவர்க்க வீசா’ என்பது வதிவிட விசாவின் சிறப்பு...

புகைப்படம் எடுக்கும் ஸ்டூடியோ

புகைப்படம் எடுக்கும் ஸ்டூடியோ உரிமையாளர்களுக்கான...

வெளிநாடுகளுக்கான வழிகாட்டல்கள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கான...

ஊடக அறிவித்தல் மற்றும் பொது அறிவித்தல்

குடிவரவு மற்றும் குடியேற்றத் துறையின் ஊடக அறிவிப்பு...

சுற்றுலா வீசாக்களை நீடித்தல்

இலங்கையிலுள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வீசாக்களை...

சேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்ள வருவோருக்கான பொதுவான

சேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்ள வருவோருக்கான பொதுவான...

நேரம் ஒதுக்குதல்

திணைக்களத்திற்கு வருகை தருவதற்கு முன்பதாக...

இரட்டைக் குடியுரிமை தற்போதைய

விண்ணப்பதாரிகளுக்கு அவர்களது இரட்டைக் குடியுரிமை...

வீசா தற்போதைய

விண்ணப்பதாரிகளுக்கு அவர்களது வீசா அனுமதிப் பத்திர...

அங்கீகாரம் பெற்ற புகைப்பட

கொழும்பு, அம்பாறை, அனதபுர, பதுளை, மட்டக்களப்பு,...

Registration of Photo Studios

Registration of Photo Studios...

இலத்திரனியல் பயண அங்கீகாரம்

ஸ்ரீலங்கா ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் குடிவரவு மற்றும்...
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

 • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
 • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
 • பத்தரமுல்லை.
 • 1962 / +94 112 101 500
 • +94 011 2885 358
 • controller@Immigration.gov.lk
10527277