ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය


  • -- News not found --

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සහ රාජකාරී සංචාරයන්

ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රික හා රාජකාරී ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට පහත වගුවේ දක්වා ඇති රටවල් වෙනුවෙන් දක්වා ඇති කාල පරිච්ඡේද සඳහා තමන්ගේ රාජකාරී හා පෞද්ගලික සංචාරයන්  සඳහා අනුග්‍රාහක වීසා (Gratis Visa) ලබාගත හැකිය. (එමෙන්ම එම රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන රාජකාරි හා රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ටත් මෙය අදාළ වේ.)

රට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වර්ගය වීසා කාලය
වියට්නාම් සමාජවාදී ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 90
කියුබාව ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දින 90
ඉන්දුනීසියා ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සේවා දින 30
මියන්මාර සංගමය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සේවා දින 30
පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 30
බ්‍රසීල ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සේවා දින 90
චිලී ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 90
සීෂෙල්ස් ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සාමාන්‍යය සෑම සංචාරක් සඳහා දින 60 ලැබෙන අතර එය දින 90 දක්වා දීර්ඝ කරගත හැකිය.
චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සේවා, රාජ්‍ය කටයුතු දින 30
තායිලන්ත රාජධානිය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 90
කෙන්යා ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 30
බෙලරුස් ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 30
ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සේවා දින 30
මාලදිවයින ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සාමාන්‍යය දින 90 දක්වා වීසා ගාස්තු වලින් නිදහස්
සිංගප්පූරු ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සාමාන්‍යය දින 30
ඉන්දීය ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 30
රුසියානු සමූහාණ්ඩුව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී, සේවා දින 30
පිලිපීනය ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 30
ජෝර්ජියාවේ ආණ්ඩුව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී / සේවා ඕනෑම දින 180 ක කාල පරිච්ඡේදයක් තුල දින 90 කට නොවැඩි
හොං කොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය HKSAR වලංගු ගමන්බලපත්‍ර ලාභින් දින 30
කසකස්තාන් ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, සේවා දින 30
රුමේනියානු ජනරජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ඕනෑම දින 180 ක කාල පරිච්ඡේදයක් තුල දින 90 කට නොවැඩි
බංගලාදේශය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, රාජකාරී දින 30
යුක්රේනය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික, සේවා හෝ රාජකාරී ඕනෑම දින 60 ක කාල පරිච්ඡේදයක් තුල දින 30 කට නොවැඩි
ඕමාන සුල්තාන් රාජ්‍යය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික, විශේෂ හෝ සේවා දින අනූවක් (90) නොඉක්මවන, පළමු ප්‍රවේශයේ සිට දින 180 ක කාලයක් තුළ
බහරේන් රාජධානිය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හෝ විශේෂ පළමු ප්‍රවේශයේ සිට දින 180 ක කාලයක් තුළ, දින අනූවක් (90) නොඉක්ම වනඅප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
827664